Ürün Satışı

Açık Tip Devre Kesiciler (Şalterler): Ağırlıklı olarak sistem başlarında ana kesici olarak kullanılmakla birlikte yüksek koruma ve aksesuar seçeneği talep edilen makine ve/veya lokal dağıtım sistemlerinde de tercih edilen devre kesicilerdir. Tüm kesicilerde olduğu gibi temel görevleri termik manyetik koruma yapmaktır. Talep edilmesi halinde koruma fonksiyonları bu temel fonksiyonlar üzerine ilave edilebilir. Üreticiler farklı akım aralıklarında üretim yapsalar da devre akımını kesme kapasiteleri 630 A ile 6300 A aralığında bir skalada kullanılır. Kısa devre kesme kapasiteleri ise ortalama 40 kA ila 130 kA aralığındadır. 3 ve 4 kutuplu, çekmeceli ve çekmecesiz üretimleri bulunmaktadır. Mikroişlemci koruma ünitesi genel takibi yaparak ayarlanan set değerleri nispetinde milisaniye mertebesinden başlayarak istenen üst değerdeki bir zaman aralığında açma ve kapama yapabilmektedir. Aksesuar montajının oldukça fazla kombin edilebildiği bir devre kesicidir. Genel olarak aşırı akım, kısa devre, selektif koruma, toprak kaçağına karşı koruma gibi koruma üniteleri mevcuttur.

Kompakt Tip Devre Kesiciler (Şalterler): Kullanımda genellikle açık tip devre kesicilerin sonrasında hattı besleyen kolların, diğer bir ifade ile lokalize sistemlerin beslemelerinde kullanılırlar. Tüm kesicilerde olduğu gibi temel görevleri termik manyetik koruma yapmaktır. Talep edilmesi halinde koruma fonksiyonları bu temel fonksiyonlar üzerine ilave edilebilir. Termik manyetik şalter olarak da ifade edilirler. Üretim skalaları 16 A ila 3200 A aralığında değişir. Kesme kapasiteleri 16 kA ila 150 kA aralığında değişir. Kullanım alanları ve ürün tipleri açık tip şalterlere göre daha geniştir. 1,2,3,4 kutuplu olarak üretimleri mevcuttur. Sabit tip olarak üretimleri yapılır. İhtiyaç halinde çekmeceli tipe dönüştürülebilir. Koruma üniteleri iki tiptir. Elektronik olmayan ve elektronik koruma ünitelerine sahip olabilir. Açık tip şalterlerde olduğu gibi zengin bir aksesuar montaj olanağına sahiptir. Elektronik koruma ünitelerinde aşırı akım, kısa devre, selektif koruma, toprak kaçağına karşı koruma gibi koruma ünite opsiyonları mevcuttur. Mikroişlemci üzerinden açık tip şalterde olduğu gibi set değerleri girilerek istenilen şekilde sisteme özel hale getirilebilir. Açık tip şalterlere göre avantajı aynı akım ve kesme kapasitelerinde daha kompakt yani minimize boyutlara sahip olmaları ve akım aralığının daha geniş olmasıdır. Bununla birlikte mekanik ömürleri açık tip şalterlere göre daha kısadır ve kısa devre darbelerine karşı daha zayıftır.

Kesiciler ve Ayırıcılar: Herhangi bir korumaya ihtiyaç duyulmayan noktalarda kullanılan, sistemin enerjisini kesen veya kaynak yönünü değiştiren devre elemanlarıdır. Kesiciler koruma üniteleri olmaması sebebi ile makul maliyetlidirler. Akım aralıkları 16 A ila 3200 A aralığındadır. Ayırıcılar ise sistemde transferin yapılacağı noktada veya hat kesildikten sonra sistem güvenliğini sağlayan ekipmanlardır. Akım aralığı 40 A ila 3200 A seviyesindedir.

Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi: Temel görevi sistemde var olan toprak kaçağını tespit edip devreyi kesmektir. Fiziksel olarak görüntüsü otomatik sigortalarla aynı olup farklı montaj şekilleriyle otomatik sigortalar ile kombin edilebilirler. 2 ve 4 kutuplu olarak üretimleri mevcuttur. Otomatik sigortalar ile birlikte kullanılan devre elemanlarıdır. İnsan hayatı ve yangına karşı koruma sağlarlar. Pazarda ağırlıklı olarak 30 mA ve 300 mA değerlerindeki kaçak akım seviyeleri var olmakla birlikte farklı mA seviyelerinde de üretimleri mevcuttur. Selektif sisteme uygundur.

Motor Koruma Şalterleri: Motor devrelerinde motorların korunması için tasarlanmış devre kesicileridir. Termik manyetik koruma yapabildikleri gibi sadece manyetik koruma yapan modelleri de bulunmaktadır. 0,1 A’dan 1600 A aralığına kadar geniş bir ürün yelpazesi vardır. Kesme kapasiteleri oldukça yüksektir. 25 kA ila 150 kA aralığında kısa devre koruması yapabilirler. Açma eğrileri demeraj akımlarını sönümlendirebilmektedir. Sadece motor yol verme devrelerinde kullanılır.

Kontaktörler: Kontaktörlerin temel görevi sistemde anahtarlama yapmaktır. Herhangi bir koruma elemanının görevini yerine getirmez. Çok geniş bir yelpazede kullanımı söz konusudur. Kumanda elemanı olarak kullanılmakla birlikte önünde bir koruma ünitesi ile besleme elemanı olarak da kullanılmaktadır. Genel olarak 9 A ila 2500 A’da üretimi söz konusudur. Elektromanyetilk prensiple çalışan ekipmanlardır. Motor devrelerinde sıkça kullanılır.

Elektronik Röle ve Kontaktörler: Elektronik röle ve kontaktörlerin temel işlevi sistemi sürekli izleyerek görevi olan parametrelerde oluşabilecek değişikliklere karşılık sistemi korumaya almaktır. Bunlar farklı parametreler olduğu gibi aynı röle birden çok parametreyi takip edebilir ve sisteme müdahale edebilir. Bu parametrelere gerilim, akım, faz, frekans vb. parametreler örnek olarak verilebilir. Sistemde her zaman yardımcı eleman olarak bulunurlar. Güç devrelerinde kullanılmazlar. Kumanda devre elemanlarıdır.

Buton ve Sinyal Grupları: Sistemdeki temel görevleri kumanda sisteminin işleyişi sırasında oparatörün bilgi sahibi olması, sistemi başlatması, durdurması gibi müdahalelerde bulunması ile birlikte kumanda sisteminin yönetilmesine olanak sağlayan devre elemanlarıdır. Farklı renklerde ve IP koruma seviyelerinde çok geniş bir yelpazede üretimleri ve kullanım alanları mevcuttur.